Feltbestemmelse af Stribet Ryle og Spidshalet Ryle
af Klaus Malling Olsen
 
Spidshalet Ryle
- en langbenet og kortnæbbet version af Stribet Ryle
 
De vigtigste dragtkarakterer er hovedets kontraster og brystets tegning. Issen er varmt kastaniebrun, og er som en mørk hætte tydeligt afsat fra den brede hvidlige øjenbrynsstribe. Denne er bredest bag øjet (hvor den slutter afrundet) - det ser næsten ud som om fuglen har et hvidt pandebånd. Øjenringen er hvid og tit tydelig, som et par hvide briller, især hos adulte, der kan være mørke bagest på tøjlen og forrest på øjenstriben (Rosenband 1982, se foto i Bekaert 1991). Tøjle- og øjenstribe er bredere og mørkere end Stribet Ryles.  
Foto 10

Adult, september

Fotograf: Lars Dinesen

Adulte har brystet besat med brede sorte pletter og pilespidser, der fortsætter langs flankerne. Grundfarven over bryst og bug er gråbrun til varmere rustgulbrun. Overgangen til den hvide bug bliver uskarp, især hos de fugle, der også har svage længdestriber på bugen. Undertiden er også undergumpen stribet, hvilket aldrig er tilfældet hos Stribet Ryle (Lewington et al. 1991). Når sommerdragten fældes under efterårstrækket aug.-okt., bliver brysttegningen svagere med en blanding af runde og pilespidsformede fjer.
Oversiden ligner Stribet Ryles, men fjerrandene er mørkere og varmere brune, og de hvide fjerspids er smallere. I vinterdragt ligner de adulte juvenile, blot med de gulbrune partier på brystet afløst af gråbrunt og med mørkere oversiden (Kaufman 1987). 
Næbbet er mørkere end Stribet Ryles, og har kun svagt lys basis. Benene er grøngule til grågule, generelt gulere end Stribet Ryles.
 
Juvenile fugle har endnu tydeligere hovedtegninger end adulte. Brystet er varmt gulbrunt med diffus overgang til hvidlig bug. Den gulbrune farve strækker sig ofte noget op mod nakken og langs forflankerne. Længdestriber er svage og normalt koncentreret til brystets sider. Den midterste del af brystet er oftest helt ustribet - vigtigt ved bestemmelse fra Stribet Ryle, da mange juvenile har skarpere overgang mellem bryst og bug end adulte (især på afstand!). Oversiden ligner Stribet Ryles, men skulderfjerene har generelt bredere og mere gulbrune kanter. 
Kaldet er et blødt metallisk "vip" eller "uip", der lyder kvidrende eller landsvaleagtigt (Hayman et al. 1986). Det er altså helt anderledes end Stribet Ryles, men høres desværre ikke særlig tit.
 
 
Indledning Stribet Ryle Spidshalet Ryle Forveklingsmuligheder Litteratur
Størrelse Dragt
 
Tegn. 1 Tegn. 2 Tegn. 3 Tegn. 4 Tegn. 5 Tegn. 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10