Feltbestemmelse af Stribet Ryle og Spidshalet Ryle
af Klaus Malling Olsen
 
Stribet Ryle
- brushanelignende med stribet bryst, hvid bug, og overside som ung Dværgryle
 
Adult hun og juvenil ligner hinanden, og følgende beskrivelse refererer til begge dragter. Vigtigste karakter er brystets tegning og kontrast til bugen. Brystet er stribet på gulbrun til rustorange baggrund, varmest hos juvenile, og i meget skarp overgang til renhvid bug. Kontrasten er ofte meget tydelig og forstærkes af, at brystet ofte er ekstra kraftigt stribet ved overgangen. Det er normalt denne kontrast man reagerer på: en "Brushane" med kraftigt stribet bryst mod hvid bug er næsten så typisk, at det alene bestemmer arten. Nogle ungfugle er svagere tegnet (Cramp & Simmons 1983) og har enkelte mørke flankestriber. Undertiden ses et smalt lille "slips" midt på brystet.
Foto 9

Juvenil, september

Fotograf: Thure Wikberg

Oversiden ligner ung Dværgryles med et tydeligt hvidt V nedad ryggen (skulderfjerenes spidser) og mørkcentrede dækfjer med varmt brune til hvidlige rande. Oversiden er beskrevet som bekkasinagtig (Jonsson 1992). Kombination af bryst/ bugtegning og "dværgryleoverside" er artstypisk. Hovedet er ret svagt tegnet. Issen er brun (hos juvenile undertiden varmt brun) med smalle mørke striber adskilt fra en lys øjenbrynsstribe, der normalt er bredest og kraftigst foran øjet. Hos mange juvenile er øjenbrynsstriben bred og hvid i hele sin længde, og gerne delt som hos Dværgrylen. Dette er bemærket af Dean (1982), og har hos næsten alle iagttagne juvenile været tydeligt - men ikke helt så påfaldende som hos Dværgryle. Underligt nok er det ikke fremhævet i den nyere litteratur (f.eks. Lewington et al. 1991, Hayman et al. 1986). Øredækfjerene er ofte varmere og mørkere brune. Øjenringen er smal; den er tydeligst under øjet, men er aldrig det, man først reagerer på (sml. Spidshalet Ryle).
Næbbet er ca. så langt som hovedet. Det er lige eller let nedadbøjet med grøngul til gulbrun inderdel, diffust afsat fra den mørke spids. Benene er grøn- til grågule. "Knæet" (benet over hælen) er altid tydeligt kortere end tarsen. Benene virker aldrig uproportioneret lange, og sammen med de øvrige proportioner giver det indtryk af en harmonisk bygget "normal " vader: en Brushane hvis proportioner passer sammen.
Juvenile har de klareste og friskeste tegninger om efteråret. Antydning af delt øjenbrynsstribe, bredere øjenbrynsstribe, friskere gulbrunt anstrøg på brystet og helt friske dækfjer og tertiærer er juvenilkarakterer (Britton 1981). Adulte har mere kontrastløs ryg- og hovedtegning og svagere og oftest udelt øjenbrynsstribe. Især er vinterdragten mere grå og diffus, men brystets kontrast til bugen er altid påfaldende.
Man kan normalt kønsbestemme adulte i sommerdragt på brystets tegning. Hannen har plettet bryst, der ofte er mørkere og grovere tegnet end ungfuglens. Hunnen har længdestribet bryst, der ikke afviger fra ungfuglens. Adulte anlægger den mere grå og svagere tegnede vinterdragt i aug.-okt. (Britton 1982).
Kaldet er et groft "tryyp", der ligner Krumnæbbet Ryles og også kan lede tanken hen på Bysvale, Sanglærke og Gråspurv.
 
 
Indledning Stribet Ryle Spidshalet Ryle Forveklingsmuligheder Litteratur
Størrelse Dragt
 
Tegn. 1 Tegn. 2 Tegn. 3 Tegn. 4 Tegn. 5 Tegn. 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10