Feltbestemmelse af Stribet Ryle og Spidshalet Ryle
af Klaus Malling Olsen
 
Forveksling med Tinksmed
 
Tinksmed kan teoretisk forveksles med Spidshalet Ryle på grund af fællestræk i proportionerne. Tinksmeden er dog helt anderledes på oversiden (mørk med lyse og hos ungfuglene smukt gyldne pletter), og har i flugten hvid overgump. Den hæse, næsten korsnæbagtige "jiff-jiff'- stemme udstødes næsten altid, når fuglen letter, og fjerner enhver tvivl.
 
Vi er nu ude på overdrevet, men for fuldstændighedens skyld skal det lige nævnes, at den meget mindre Dværgryles overside ligner Stribet Ryles. Unge Krumnæbbede Ryler kan have brystet ret skarpt afsat mod den lyse bug, men mangler lyse linier ned ad ryggen og har længere sort og krumt næb, der er smallest i spidsen. Sortgrå Ryle kan have en ret skarp overgang mellem mørkt bryst og hvid bug, men er meget mørkere og mere kompakt. Unge Rødben kan have en brysttegning, som flygtigt ligner Stribet Ryles, men har mørkere bug og helt anderledes hoved- og oversidetegning.
 
 
Indledning Stribet Ryle Spidshalet Ryle Forveklingsmuligheder Litteratur
 
Tegn. 1 Tegn. 2 Tegn. 3 Tegn. 4 Tegn. 5 Tegn. 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10