Feltbestemmelse af Stribet Ryle og Spidshalet Ryle
af Klaus Malling Olsen
 
Stribet Ryle
- brushanelignende med stribet bryst, hvid bug, og overside som ung Dværgryle
 
Stribet Ryle er en mellemstor vadefugl med ret kraftig, pæreformet krop, lille rundt hoved med afrundet nakke og mellemlangt næb og tarse. Vigtigste dragtkarakterer er mørkstribet bryst med meget skarp overgang til hvid bug, og dværgryleagtig overside. Den varierer i størrelse, og hannen kan være op til l0% større end hunnen (Cramp & Simmons 1983). Det vil sige, at man kan se hunner, der er små som Almindelig Ryle, og hanner, der er på størrelse med små Brushøns. Sammenlignet med Almindelig Ryle er kroppen større og hovedet mindre. Den energiske og "overlegent elegante" måde at søge føde på ligner mere klirers end rylers. Nervøse fugle strækker undertiden hals som Brushane (Dean 1985).

Tegning: Hans Larsson

I flugten minder den om en Brushane med samme haletegning og ret lange, slanke vinger med blot et svagt lyst vingebånd oventil; hånden er ret spids. Men Stribet Ryle flyver i en elegant kastvis flugt, ikke ulig bekkasin eller svømmesneppe og langt kvikkere end Brushanens noget "bedøvede" flugt. Helt afgørende forskelle er: 1) kun tåspidserne stikker ud bag halen, der derved bliver tilspidset. Brushanen har både fødder og en del af tarsen hængende ud bag halen. 2) Kontrasten mellem mørkstribet bryst og hvid bug er ofte meget tydelig i flugten.
 
 
Indledning Stribet Ryle Spidshalet Ryle Forveklingsmuligheder Litteratur
Størrelse Dragt
 
Tegn. 1 Tegn. 2 Tegn. 3 Tegn. 4 Tegn. 5 Tegn. 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10