Feltbestemmelse af Stribet Ryle og Spidshalet Ryle
af Klaus Malling Olsen
 
Forveksling med Almindelig Ryle
 
Foto 8
Juvenil (fældende til første vinterdragt), oktober
Fotograf: Knud Larsen
Almindelig Ryle burde ikke volde problemer, men gør det undertiden, da nogle juvenile har stribet bryst og lysere bug. Proportionerne er dog helt anderledes. Almindelig Ryle virker kort og halsløs med stort hoved og langt næb, der er sort og nedadbøjet.
Unge Almindelige Ryler har en meget variabel brysttegning - lige fra næsten utegnet til groft plettet helt ned på bugen. De kan altid kendes på den "plettede trekant": området mellem bryst, kno og ben har altid nogle grove mørke pletter, der afslører "mistænkelige" fugle meget effektivt. Først i vinterdragten bliver de ensfarvet lyse her - men på dette tidspunkt bør Stribet og Spidshalet Ryle befinde sig langt syd for ækvator.
Juvenile Almindelige Ryler har på oversiden mørke fjer med lyse rande. Allerede fra august dukker enkelte grå vinterfjer op, og under efterårstrækket har de typisk en blanding af gamle og nye fjer. Ungfugle af den sydlige race schinzii er mindre med kortere næb og mere regelmæssig mørk stribning på undersiden, og synes sjældent at mangle mørke fjer i "den plettede trekant".
 
 
Indledning Stribet Ryle Spidshalet Ryle Forveklingsmuligheder Litteratur
Brushane Alm. Ryle Andre
 
Tegn. 1 Tegn. 2 Tegn. 3 Tegn. 4 Tegn. 5 Tegn. 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10