Feltbestemmelse af Stribet Ryle og Spidshalet Ryle
af Klaus Malling Olsen
 
Spidshalet Ryle
- en langbenet og kortnæbbet version af Stribet Ryle
 
Spidshalet Ryle er af størrelse som Stribet Ryle, men har relativt kortere næb og længere ben. Tarsen er så lang som Stribet Ryles, men "knæet" - benet over ledet - virker længere, da bugen ofte flades ud. Det giver fuglen et højbenet udseende, hvormindst 1/3 af benet udgøres af "knæet". Næbbet er kun lidt kortere end Stribet Ryles, men kombineret med de længere ben virker arten ofte tydeligt mere kortnæbbet. Silhuetten bliver derved lidt hen ad Tinksmed.

Tegning: Hans Larsson

Stående fugle er bredbrystede (sammen med de lange ben kan det give associationer i retning af Tundrahjejle). Hovedet virker mere kantet end Stribet Ryles, hvilket forstærkes af den lige og brede hvide øjenbrynsstribe ("bynkefuglehoved"). Spidshalede Ryler hviler ofte med hovedet mellem skuldrene og benene let bøjede. De kan i skjult vegetation fouragere på en næsten sumphøneagtig maner (Catley 1984), noget jeg selv har set på mere åbne mudderflader, hvor den for den indviede kan ligne en stor version af Langtået Ryle.
I flugten ligner arten Stribet Ryle med samme svage vingebånd, men en skarp kontrast mellem bryst og hvid bug ses aldrig.
 
 
Indledning Stribet Ryle Spidshalet Ryle Forveklingsmuligheder Litteratur
Størrelse Dragt
 
Tegn. 1 Tegn. 2 Tegn. 3 Tegn. 4 Tegn. 5 Tegn. 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10