Feltbestemmelse af Hvidbrynet Løvsanger, Fuglekongesanger, Brun Løvsanger og Schwarz' Løvsanger
af Klaus Malling Olsen
 

Schwarz' Løvsanger  Phylloscopus schwarzi

 
Schwarz' Løvsanger er lidt større og mere langhalet og kortvinget end Brun Løvsanger. Oversiden er lysere og mere olivenbrun end hos denne. Undersiden varierer fra brunhvid til gulbrun, kraftigst farvet over bryst, flanker og undergump. Undergumpen er altid varmt gulbrun til rustbrun og tit i kontrast til den øvrige underside. Denne karakter er stort set forbigået i bestemmelseslitteraturen, men er dog nævnt af Round (1988).
Hovedet kan være så stort, at man dårligt tror, man har en Phylloscopus foran sig. Det er desuden kraftigt (med »tyrenakke«). Øjenbrynsstriben er lang og bred, gulbrun foran øjet og som regel hvidere bagtil (modsat Brun Løvsanger!), men kan dog være varmt gultonet i hele sin længde. Den sorte øjenstribe er for det meste ret diffus foran øjet, men er altid bred og distinkt bagtil og følger i hele længden øjenbrynsstriben. Den lyse øjenbrynsstribe kan yderligere fremhæves af en mørk stribe nederst på issen, lige over øjet. Afhængigt af hovedbevægelserne kan øjenbrynsstriben svippe lidt opad bagtil - en karakter, der også kan ses hos Brun Løvsanger.
Næbbet er tykkere og lysere end hos andre Phylloscopus-sangere, og minder af form mere om Havesangerens Sylvia borin eller om en mejses Parus sp. Benene er kraftigere end hos andre Phylloscopus-sangere og vidner om, at arten færdes meget på jorden. De er rødgule til brungule.
Fig. 4
Schwarz' Løvsanger
Tegn.: Carl Christian Tofte
Som Brun Løvsanger er Schwarz' Løvsanger en fugl, der gemmer sig i tæt vegetation. Man ser den tit hoppe omkring på jorden, hvor den bevæger sig roligere rundt end Brun Løvsanger uden dennes hyppige spjættende vinge- og halebevægelser. Blandt andet kan den »fryse« i længere perioder, hvis den føler sig forstyrret.
Schwarz' Løvsanger har flere, ret lavmælte kald. Hyppigste kald fra fugle på efterårstræk er et kort »tjuck«, »tet« eller »tek«, der er blødere end Brun Løvsangers. Kaldet kan minde om et blødt, dybt Rødhalse-kald, imiteret med »tungespids midt på gane«. Dette kald er også sammenlignet med et blødt kald af Lille Fluesnapper Ficedula parva. Hvis fuglen føler sig forstyrret, høres det tit i små serier på to-tre kald. Fra overvintrende fugle er hyppigste kald et nervøst »prit-prit« (Round 1988).
 
 
Indledning Gransanger Gransanger, tristis Hvidbrynet Løvsanger Hvidbrynet Løvsanger, humei
Fuglekonge Fuglekongesanger Brun Løvsanger Schwarz' Løvsanger Litteratur
 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10