• Feltbestemmelse af Hvidbrynet Løvsanger, Fuglekongesanger, Brun Løvsanger og Schwarz' Løvsanger
af Klaus Malling Olsen
 

Brun Løvsanger  Phylloscopus fuscatus

 
Brun Løvsanger ligner en lille mørk og buttet Gransanger. Den er den mørkeste af de omtalte arter, og kan i flugten tages for en lille, kortvinget Rødhals Erithacus rubecula med afrundet hale. Oversiden er mørkebrun, undertiden med et let oliventonet anstrøg (ungfugle efterår) og en svagt rusttonet overgump. Undersiden er hvidgrå til grågul, mørkest over bryst, flanker og undergump, men undergumpen er ikke i tydelig kontrast til resten af undersidens mørke farvning. Vingen er ret umarkeret, men hos nogle kan ses et svagt rusttonet vingebånd (slid af spidser på store dækfjer). I form minder vingen om Gransangerens.
Brun Løvsanger er altså en ret umarkeret tegnet sanger. Men den har en lang, lys øjenbrynsstribe, der er lysest foran øjet og orange- til rusttonet bagtil; den er velmarkeret i hele sin længde, da tøjlestriben er velafsat mørk (giver fuglen et lidt »vredladent« udtryk) og fortsætter i en mørk øjenstribe i øjenbrynsstribens længde. Øjenbrynsstriben kan dog variere noget. Hos velmarkerede eksemplarer kan den synes lige lys i hele sin længde, men den kan af og til være så brun, at den næsten forsvinder i det brune ansigt. Kinderne er grå og ofte lidt mørkplettede.
Næbbet er gransangerlignende med gullig basis på undernæbbet. De ret lange og tynde ben er lidt lysere end Gransangerens og har gullig bagkant; men de er tydeligt mørkere end hos en normal Løvsanger.
Fig. 3
Brun Løvsanger
Tegn.: Carl Christian Tofte
Brun Løvsanger færdes skjult i tæt, kratlignende vegetation, sjældent mere end en halv meter over jorden. Den er konstant i bevægelse og gør et »frustreret« indtryk med gentagne små spjæt med vinger og hale. Undertiden ses den dog mere frit fremme og højere oppe - men reglen er, at den færdes lavt og skjult.
Kaldet er et hårdt, ganske smældende »tjack« eller »tæk«, der minder om kald fra Munk Sylvia atricapilla eller Gærdesanger Sylvia curruca. Hørt tæt på kan det være forbavsende kraftigt. Når fuglen er ophidset, kan kaldet gentages i små serier, omtrent som hos Gærdesmutten Troglodytes troglodytes.
Fuglen skifter opholdssted med en lav strygende flugt, for pludselig at lade sig dumpe lodret ned i den tætte vegetation. Den minder da om en lille Rødhals, men kan også ligne en Cettisanger Cettia cetti eller en langhalet Gærdesmutte.
 
 
Indledning Gransanger Gransanger, tristis Hvidbrynet Løvsanger Hvidbrynet Løvsanger, humei
Fuglekonge Fuglekongesanger Brun Løvsanger Schwarz' Løvsanger Litteratur
 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10