Med næbbet over kors
af Klaus Malling Olsen
 

Forvekslinger

 
En forvekslingsmulighed udgøres af en lumsk variant af Stor og Lille Korsnæb. Denne (foto 6) kan have to lyse (orangebrune til hvide) vingebånd lig Hvidvinget Korsnæb. Det er udregnet, at ca. 1 ud af 1.000 kan se sådan ud (Berthold & Schlenker 1982), og de er altså fuldt så mulige gæster som ægte Hvidvingede Korsnæb. Endvidere har det vist sig, at både unge og gamle fugle kan optræde med vingebånd. Det bør dog nævnes, at disse i reglen ikke har rent hvidt vingebånd, og at vingebåndet er smallere end hos typiske gamle fugle af Hvidvinget Korsnæb (1-2.5 mm brede). Endvidere vil stemmen, og hos Stor Korsnæb, artstypiske proportioner, være afgørende. Endvidere Hvidvinget Korsnæbs typiske tertiærmønster (se foto 5).
 
Litteratur
Berthold, P. & R. Schlenker 1982. Crossbills with pale wing-bars: a brief review. Dutch Birding 4, 100-102.
Catley, G.P. & D. Hursthouse 1985. Parrot Crossbills in Britain. British Birds 78.482-505.
Svensson, L. 1984. Identification guide to European Passerines, 3rd. edit. Stockholm.
 
Tak rettes til Lars Svensson for tilladelse til at gengive illustrationer fra hans bog. Endvidere til Lars Rask, Rudi Jenilek og Magnus Forsberg for tilladelse til at gengive de af dem udlånte fotografier.
 
Indledning

Stor & Lille Korsnæb

Hvidvinget Korsnæb Forvekslinger
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Figur 7