Med næbbet over kors
af Klaus Malling Olsen
 

Hvidvinget Korsnæb

 
Hvidvinget Korsnæb  (se foto 5) er den mindste art. De bedste kendetegn er artens to, hvide og brede vingebånd (hos ad. 5-12 mm brede, hos juv. 2.5-6 mm). Hos gamle fugle, med de bredeste bånd, kan de nærmest have karakter af hvide, runde klatter. I øvrigt er artens grundfarve som hos Lille Korsnæb, dog er nogle hanner rosenrøde, af en artstypisk farve.
Artens kald afviger fra øvrige korsnæbs. Det er to-tretonet, og hæsere end de øvrige arters. Selv om det i rytmen er et typisk korsnæb-kald, minder tonen og forløbet om en Gråsiskens kald. Ind imellem blandes nogle klarere, dybere toner ind i kaldet, der derved kan få en karakter hen ad en syngende, meget hæs Musvit.
 
 
Indledning

Stor & Lille Korsnæb

Hvidvinget Korsnæb Forvekslinger
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Figur 7