Med næbbet over kors
af Klaus Malling Olsen
 

Stor & Lille Korsnæb  -  Stemmer

 
Stemmerne er ret ens, og en række stemmer overlapper. Nogle stemmer er dog artstypiske, og kan med træning læres. Generelt er Lille Korsnæb den mest vokale art (2-3 kaldende fugle lyder som en meget større flok). Typisk kald fra Lille Korsnæb er et skarpt, gentaget »gip-gip«.
Tryk her for at høre Lille Korsnæb's stemme.
Stor Korsnæbs typiske kald er blødere og dybere, mere bogfinkeagtigt »gyp-gyp«, langsommere end Lille Korsnæbs kald. Arten er knapt så støjende som Lille Korsnæb.
Stor Korsnæb er klart den mest tillidsfulde af arterne, og flokke kan undertiden betragtes på få meters afstand. Lille Korsnæb fouragerer ofte højere i træerne, og flygter på større afstand end Stor Korsnæb.
Tryk her for at høre Stor Korsnæb's stemme.
 
 
Indledning

Stor & Lille Korsnæb

Hvidvinget Korsnæb Forvekslinger
Udseende Dragt Stemmer
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Figur 7