Med næbbet over kors
af Klaus Malling Olsen
 

Stor & Lille Korsnæb  -  Udseende

 
Stor Korsnæb er måske slægtens mest karakteristiske art; ikke tilfældigt hedder den Papegøje-korsnæb på flere sprog! Det store hoved og kraftige næb er usædvanligt for en småfugl og giver den faktisk en vis lighed med en Dværgpapegøje. Dragtmæssigt er de to korsnæbarter ens, men der er forskelle i hovedets proportioner. Stor Korsnæbs næb er næsten kvadratisk. Overnæbbets basis går næsten direkte over i panden, givende et fladpandet og -isset indtryk. Undernæbbet er kraftigt buet nedad (se foto 1 og 2). Næbbet kan derved virke nærmest som om, fuglen var besværet af det store næb! Bemærk også, at undernæbbets spids ikke synes i et »kryds« som hos Lille Korsnæb (foto 3). Ungfugle er dog mere »normalt« porportionerede. Stor Korsnæbs hoved er kraftigt, med kraftig »tyrenakke« og tykke kinder.
Lille Korsnæb er en mere »normal« finkefugl, med et rundere hoved og en tydeligere markeret pande, end Stor Korsnæb. Næbbet er særligt smallere ved basis, og undernæbbet er betydeligt mindre buet nedad (om overhovedet). Typisk ses hos gamle fugle under- og overnæb krydse over (foto 3).
 
 
Indledning

Stor & Lille Korsnæb

Hvidvinget Korsnæb Forvekslinger
Udseende Dragt Stemmer
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Figur 7