Med næbbet over kors
af Klaus Malling Olsen
 

Stor & Lille Korsnæb  -  Dragt

 
I hovedtræk er de to arters dragter ens. Gamle hanner er røde. Det nævnes dog, at hanner af Stor Korsnæb skal være mere karminrøde (i gennemsnit mørkere) end Lille Korsnæbs hanner. Disse er postkasserøde til orangerøde. Stor Korsnæbs nakke og forryg mere grå end Lille Korsnæbs (Catley & Hursthouse 1985). Hunner af begge arter er grågrønne til gulgrønne, klarest farvet på overgump. Ovennævnte kilde nævner, at Stor Korsnæb hun er mørkere og mere grå på hoved, hals og forryg, med tydeligere kontrasterende lys overgump. Sandsynligvis er der dog betydelig overlapning indenfor farvevariation.
Hos begge arter ses hanner, der er grønlige med mindre indslag af orangerøde fjerpartier. Man troede tidligere, at det var unge fugle, men efter man har truffet exemplarer med flere fjergenerationer, er det blevet klart, at også ældre fugle kan vise denne dragt.
Ungfugle (se foto 4) grågrønne med tæt mørk længdestribning på underside, og med mindre næb end gamle fugle. Efter dragtskifte juni-oktober som gamle fugle.
 
 
Indledning

Stor & Lille Korsnæb

Hvidvinget Korsnæb Forvekslinger
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Figur 7