Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Fjerde dragt

Fotograf: Bogdan Persson
Foto 15
Typisk vingeunderside. Det hvide felt i dækfjerene er delt af mørke adultlignende hånd- og armsvingfjer. Gulbrune små armdækfjer (optræder allerede i tredie dragt). Halefjerene er adulttegnede indenfor terminalbåndet, men stadig ret hvide. (Samme fugl som foto 14)
 
< Foto 14 Text Foto 16 >