Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Fjerde dragt

Fotograf: Bogdan Persson
Foto 14
Ringmærket med kendt alder. Typisk vingeoverside. Et lyst centralt beliggende felt i dækfjerene kontrasterer mod de hovedsageligt mørke små dækfjer ved vingens forkant. Der er kun enkelte striber tilbage af det hvide parti ved håndsvingfjerenes basis. De indre håndsvingfjer og de ydre armsvingfjer har adultlignende tegninger. Bemærk den ene lange og meget slidte/afblegede juvenile armsvingfjer. (Samme fugl som foto 15)
 
< Foto 13 Text Foto 15 >