Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Fjerde dragt

Fotograf: Lars-Peter Jansson
Foto 16
Til højre en typisk tegnet fugl. Aflangt, lyst men noget mørkplettet øverste felt i vingedækfjerene i kontrast mod de hovedsageligt mørke, små dækfjer langs vingens forkant. Armdækfjer af forskellig alder, bl.a. en række mørke, nyfældede (der svarer til tredie dragts centralt beliggende lyse og slidte dækfjer).
I midten en fugl i typisk anden dragt.
Til venstre en juvenil fugl (første dragt) med forholdsvis lille, hvidt parti ved håndens basis og med bredt, sort terminalbånd på halen.
 
< Foto 15 Text Foto 17 >