Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Tredie dragt

Fotograf: Lars-Peter Jansson
Foto 11
Typisk tegnet fugl i tredie dragt (til højre) sammen med to ligeledes typisk tegnede fugle i anden dragt.
 
< Foto 10 Text Foto 12 >