Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Tredie dragt

Fotograf: Thomas Landgren
Foto 12
Ringmærket med kendt alder. Dette individ har stadig forholdsvis mange afblegede fjer siddende på vingeoversiden, bl.a. den bageste række af små armdækfjer. Samme farvetegning kan tænkes opstå hos ørne, der skifter forholdsvis mange små armdækfjer allerede ved første fældning (se foto 8). Ellers ses den for tredie dragt typiske lyse række af store armdækfjer centralt på vingen. De nyfældede ydre halefjer er usædvanligt mørke med adultlignende tegninger.
 
< Foto 11 Text Foto 13 >