Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Tredie dragt

Fotograf: Lars-Peter Jansson
Foto 10
Typisk tegnet fugl. Overvejende mørk vingeoverside samt centralt beliggende lys række af store armdækfjer.
 
< Foto 9 Text Foto 11 >