Karmindompap - en fugleart i fremgang
af Klaus Malling Olsen
 

Afslutning

 
Om efteråret, når fuglene er holdt op med at synge, iagttages arten betydeligt sjældnere. Den på trækket flyvende fugl har en bølgeformet finkeflugt, og kan derfor let drukne i mængden af småfugle på de gode træksteder. Trækkaldet er et nasalt, to-tonet »tu-i«, hvor i-tonen er højst. Et kald er beskrevet som et løvsangerlignende »twe-eek«.
Endeligt skal det nævnes, at antallet af gamle hanner er mindre end af yngre hanner i sangperioden. Dette kan skyldes, at den danske bestand endnu er ret ny, og at det primært er yngre fugle, der udvider yngleområdet.
 
Tak rettes til Knud Pedersen, Peder Jacobsen og Per Schiermacher Hansen for kommentarer, udlån af fotos.
 
Litteratur:
Inskipp, T. 1983. Identification pitfalls and assessment problems. 5:Scarlet Rosefinch. British Birds 76. 304-305
Mullins, J. P. 1984. Scarlet Rosefinch breeding in Scotland. Ibid. 77. 133-135
Svensson, L. 1983. Identification guide to European passerines. 3rd edit. Stockholm
SOF 1978. Sveriges Fåglar, Stockholm
Desuden diverse lokalrapporter, udsendt af DOF
 
Indledning Sang Dragt Afslutning
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3