Karmindompap - en fugleart i fremgang
af Klaus Malling Olsen
 

Video-sanger

 
Karmindompap ankommer omkring midten af maj til Danmark, ofte registreres første fugl næsten på dato på flere lokaliteter på en gang. Biotopen er ret åbent landskab bevokset med buske og krat, gerne på fugtig grund. Her høres artens karakteristiske sang, der foredrages ret åbent i en busk eller lignende, eller fra en el-ledning. Sangen er en smuk 4-5-tonet række af dybe, lidt vemodige toner, der kan bogstaveres »ty-vidje-vidju«, eller mere populært »vi-deo vi-deo«. Indbyrdes er tonerne lidt forskudt. Hver han har sin måde at synge strofen på. Under sangen sidder fuglen meget opret, næsten som den kunne få overbalance, tit med oppustede pande- og issefjer.
Hør Karmindompappens sang
 
Indledning Sang Dragt Afslutning
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3