Feltbestemmelse af Spurvehøg/duehøg
af Klaus Malling Olsen

Dragt- og alderskarakterer

Spurvehøg
Gamle Spurvehøge er forskellige hvad angår størrelse og dragt. Han er af størrelse som Dværgfalk, med grå (tidvis blåtonet) overside, blågråt hoved, og er undertil lys med varierende grad af rustbrunt, særligt på kinder og bryst. Undersiden er som hos hunnerne tværbåndet. Hunnerne er større og mere gråbrune, og har lys, smalt gråligt tværbåndet underside. Nogle hunner kan dog have mere rustbrune, hanlignende indslag undertil. Hunner har en diffus lysere øjenbrynsstribe.
Unge Spurvehøge er mere jævnt brune, uden tydelig kontrast mellem mørkere overside og lys underside. Undersiden er tydeligere tegnet med brede mørke tværbånd, oversiden er mørkebrun med rustbrune bræmmer på særligt overvingens og ryggens dækfjer. Hovedtegningen er klart mere markeret end nos hunnerne, idet den bredere og hvidere øjenbrynsstribe oventil afgrænses mod mørk isse, nedentil mod mørk kind. Kinden afgrænses desuden mod lys strube, og alt dette medvirker til at give den unge Spurvehøg et ret markeret hoved. Den tværbåndede underside varierer fra hvid til gulligbrun, og tværbåndingen er generelt kraftigst over brystet. Hos nogle har tværbånding karakter af pletning. Angående fjerenes struktur (se Brystfjer). Undervingedækfjerene er mørkmønstrede, mere end hos adulte, og dette fremhæver igen den mere jævnt farvede fugl.
Dragt- og alderskarakterer
Indledning Flugt og proportioner

Spurvehøg

Duehøg

Brystfjer Kilder
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Figur 8