Feltbestemmelse af Spurvehøg/duehøg
af Klaus Malling Olsen

Flugt og proportioner

Spurvehøg er kredsende nærmest af form som et T. Hovedet er afrundet, og rager ikke påfaldende frem foran vingeforkanten. Halen er relativt lang, smallest ved basis og hjørnerne er tydeligt skarpe (pas på slidte exemplarer). Spurvehøg er altid tydeligt mindre end en Gråkrage, af størrelse nærmest som Tårnfalk, hannerne mindre.
Duehøg er kredsende mere som et kors, idet hovedet rager tydeligt frem, og nærmest forekommer kuppelformet. Halen er relativt kortere end Spurvehøgens, bredest ved basis og med afrundede hjørner. I forbindelse med det ret store hoved, der hos især hunner ofte holdes let hævet, giver dette en Hvepsevåge-agtig kropsfremtoning. Duehøgen har desuden længere arm, og mere S-formet vingebagkant end Spurvehøgen. Duehøg forekommer ofte kragestore, enkelte store hunner endog næsten Musvågestore.
Mens Spurvehøg har en ret slank krop med tydeligt tyngdepunkt ved brystet, har Duehøgen en bredere, mere fyldig krop. Der ses tit tendens til tydeligt markeret bryst, og artstypisk hængebug (ølmave) bemærkes.
Den aktive flugt er hos Spurvehøg afvekslende mellem hurtige vingeslag og perioder af glideflugt. Under trækket ses således, at fuglen under serier af vingeslag stiger, for at dale jævnt før næste glideperiode. Duehøgen har en mere stabil flugt, og stiger ikke under den aktive glideperiode; den tungere krop forhindrer dette effektivt.
Kredsende ses hos Spurvehøg ofte serier af aktive vingeslag, mens Duehøg synes at kredse i længere perioder (samt i større kredse) end Spurvehøgen, uden at bevæge vingerne. Herunder holdes vingerne lige ud fra kroppen, men Duehøg kan tidvis hæve vingen let, til en åben V-stilling.
Jagende Spurvehøge har tit en afvigende, kærhøgeagtig flugt med vingeslagene i slow-motion tempo. Denne synes at bringe dem nærmere byttedyrene, idet småfugle ikke reagerer på samme paniske måde overfor denne flugt som overfor normal Spurvehøgeflugt. At der virkelig er tale om en art jagtflugt ses deraf, at den normalt afsluttes med betydelig accelleration og angreb mod småfugle. Spurvehøg kan for øvrigt i lige så høj grad som falke ses udføre lange, stejle styrtdyk mod byttet.
Dragt- og alderskarakterer
Indledning

Spurvehøg

Duehøg

Brystfjer Kilder
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Figur 8