Feltbestemmelse af Spurvehøg/duehøg
af Klaus Malling Olsen

Dragt- og alderskarakterer

Duehøg
Kønnene har hos gamle fugle ens dragt, men der er tydelig størrelsesforskel. Begge kan vise tydeligt hvide underhaledækfjer, men denne karakter ses i nogen grad også hos Spurvehøg.
Gamle Duehøge har grå overside, lys underside, og hovedtegningen er ofte påfaldende (ung Spurvehøg-lignende i princippet), med tydelig hvid øjenbrynsstribe mod mørk isse og kind.
Unge Duehøge har brun overside, med mørkere tværbånd over halen (mindre tydeligt hos gamle). På ryggen og overvingens dækfjer ses ofte lysere partier, en del af disse fjerpartier har nemlig lysere basal del. Dette er en afgørende alderskarakter, ligesom ingen Spurvehøg viser sådanne lysere partier. Hovedtegningen diffusere end de gamle fugles. Undersiden er besat med tydelige længdestriber, sjældent med mere rundagtige pletter (se fig. 8). Grundfarven er omtalt som varierende fra lys til orangebrun. Dette er også korrekt, men en nærmere analyse af 160 skind af unge Duehøge på Zoologisk Museum i København viste nogen forskel med hensyn til årstid. Orangebrun grundfarve var hyppigst lige efter udflyvningen, og frem til september forekommer varmt orangebrun grundfarve endnu ret hyppigt. Flertallet begyndte imidlertid at vise en lysere, mere gulbrun grundfarve, som var dominerende i efterårsfugle (enkelte frem til). Fra oktober blev fuglene stadig lysere, og selvom gultoning stadig kunne erkendes frem til marts-april, var den dominerende grundfarve nu lys hvidgrå, i varierende grad med lidt lysebrunt anstrøg.
I andet kalenderårs forår til sommer udskiftes de længdestribede fjer på undersiden med tværbåndede. Disse fjer er generelt med bredere og mørkere rande end de gamle fugles.
De Sibiriske Duehøge, Accipiter gentilis buteoides, er meget sjældne i Danmark. Mange individer, specielt ungfugle, kan ikke skelnes fra de hjemlige fugle, men generelt er de lysere (aldrig orange bruntonede) med smallere mørk mønstring undertil, med lysere partier i ryggen og med lysere nakke, hvor mørke længdestriber (hos juv.) er smallere.
Dragt- og alderskarakterer
Indledning Flugt og proportioner

Spurvehøg

Duehøg

Brystfjer Kilder
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Figur 8