Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Femte dragt

Fotograf: Bogdan Persson
Foto 19
Vingeoversiden er overvejende mørk (almindeligt i femte dragt). Der er kun enkelte hvide striber tilbage af den hvide felt ved basis af hånden. De indre håndsvingfjer og de ydre armsvingfjer er båndede som hos adulte fugle (se foto 20). De fleste halefjer er stadig hovedsageligt hvide ved basis, men midterparret er mørke og nærmest adulttegnede. Ved nærmere eftersyn kan man dog se, at de øvrige halefjer er adulttegnede lige indenfor terminalbåndet. (Samme fugl som foto 20 og 21)
 
< Foto 18 Text Foto 20 >