Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Femte dragt

Fotograf: Lars-Peter Jansson
Foto 18
De øverste vingedækfjer er overvejende mørke (almindeligt i femte dragt). Både dette individ og fuglen i foto 19 - 21 følger en sekvens, der siger hvert andet år et mørkt og hvert andet år et lyst felt i de øverste vingedækfjer. Halefjerene har bevaret mere hvidt end normalt i denne aldersklasse. Man kunne tro, at fuglen var i tredie dragt, men bemærk den store blanding af lyse og mørke (forskellig alder) af store armdækfjer.
Til venstre en typisk juvenil fugl.
 
< Foto 17 Text Foto 19 >