Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Anden dragt

Fotograf: Bogan Persson
Foto 7
Typisk vingeoverside, men afvigende haletegning. De to midterste halefjer har adultlignende farvetegning, dvs. mørke med blygrå pletter/tværbånd. Yderligere en af hale-fjerene er fældet og har nu adultlignende farvetegning på yderfanen. Denne ørn kunne godt antages at være i fjerde dragt, når man ser den flyve.
 
< Foto 6 Text Foto 8 >