Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Anden dragt

Fotograf: Bogdan Persson
Foto 8
Vingeoversiden har usædvanligt mange fældede fjer. Flertallet af de forreste (øverste) samt den bageste (nederste) række af små armdækfjer er mørke (fældede). En række af små dækfjer samt rækken af mellemste dækfjer fremtræder derfor som lyse bånd på vingeoversiden. Set flyvende kunne denne ørn let antages at være i tredie eller fjerde dragt. På nært hold afslører de ensfarvede (lige gamle) øverste store armdækfjer dog fuglens rette alder.
 
< Foto 7 Text Foto 9 >