Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark.... 
af Bjarne Nielsen
 
Ringmærkning og genmelding
Fig. 2
Kurven viser hvor mange Sløruglerne, der er ringmærket, og hvor mange, der er genmeldt pr måned.
Det samlede antal af genmeldinger (n=85) er større end antallet af ringmærkninger (n=82), da 3 Slørugler er genmeldt to gange.
 
< Fig. 1 Text Fig. 3 >