Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark.... 
af Bjarne Nielsen
 
Ringmærkning og genmelding
Fig. 1
Kumuleret kurve over Slørugler (n=82), der er ringmærket i Danmark i årene 1934-1996 og genmeldt indenfor samme periode. 
(Jo stejlere kurven er, jo flere Slørugler blev ringmærket/genmeldt pr. år).
 
Text Fig. 2 >