De store hvide måger
af Klaus Malling Olsen
 

Måge-varianter

 
En udførlig beskrivelse af efterfølgende dragter findes i Grant (1983). Bemærk dog: i 2. vinterdragt kan begge arter vise et næsten identisk tegnet næb (se foto 7), men har da lys iris. Fugle under 1 år har mørk iris. 2. vinterdragt er meget lys, med stærkt reduceret mørk mønstring. For ældre dragter, se Grant (1982).
Albinistiske/leucistiske måger af exempelvis Sølvmåge og Svartbag giver dog problemer: disse fugle, hvis dragt er lysere end normalt, er ikke så sjældne. De vil normalt adskille sig fra Gråmåge/Hvidvinget Måge på følgende punkter:
1) Mørk skygning på de dele af dragten, der normalt er mørkest (som på halefjer og svingfjer). Derved vil svingfjer ikke blive den lyseste del af dragten!
2) Mørk skygning i øreregionen. i det mindste på fugle i l. vinterdragt. Et ex. (2-års) med hvidt hovede er dog beskrevet (Ullman 1983).
3) Artstypiske næb- og hovedproportioner. Exempelvis vil en mistænkt Hvidvinget Måge med kantet Sølvmågehovede og kraftigt »stor-måge« næb (der farvemæssigt godt kan være som Hvidvinget Måge) nærmere være Sølvmåge end Hvidvinget Måge. Ligeledes ville en Gråmågestor måge med ensfarvet mørkt næb ikke være en Gråmåge !
Hos nogle 2-årige Sølvmåger kan dog ses en Gråmågelignende næbkontrast. Den vil dog ikke forekomme så rent kødfarvet som hos en Gråmåge, men mere »snusket« rødgrå til gullig.
Helt hvide albino-typer er også truffet: for nyligt har en Svartbag givet problemer i Skåne (Breife 1984), og i årene før huserede en lignende fugl i Øresundsregionen. Selv så lyse fugle har dog indtil videre vist sig at have næb typiske for deres art.
Hybrider Sølvmåge X Gråmåge udgør i visse populationer på Island op til 60%, og formen er den hyppigste i Reykjavik Havn om vinteren (Ingolfson 1970). De varierer meget, men er altid lysere end typiske sølvmåger, med reduceret mørkt på håndsvingfjer (Sutherland 1983). De lader dog til at have mere eller mindre »gråmåge-næb«.
Sølvmåger sommer til efterår er i fældning. En del af dragten er derfor falmet og lysere end normalt. Svingfjerene falmes fra den normalt sortbrune farve til en mere mellembrun, og mangler der samtidig nogle af yderste svingfjer, kan vingen se meget lysere ud end normalt.
 
 
Indledning Lyse måger Gråmågen - en gris Måge-varianter Vær omhyggelig
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7