De store hvide måger
af Klaus Malling Olsen
 

Gråmågen - en gris

 
Gråmåge og Hvidvinget Måge er dragtmæssigt nærmest ens, men kan skelnes fra hinanden på en række detaljer .
1) Gråmåge er Sølvmåge -Svartbagestor, Hvidvinget Måge kan være Sølvmågestor, men er i reglen mindre.
2) Hvidvinget Måge er i forhold til Sølvmåge mere rundhovedet, med kortere og svare næb: den har et blidt ansigtsudtryk og minder derved ofte mere om en Stormmåge. Gråmåge er kraftig, fladpandet og med et kraftigt »stor-måge« næb. Den ser barsk ud (den er sammenlignet med en gris!).
3) Næbtegningen hos unge Gråmåger er lys kødfarvet med skarpt afsat yderste trediedel (se fotos 2 og 3), der er lige afskåret. En effekt som af en »påklistret tændstik« ses! Hvidvinget Måge har kortere næb, yderste halvdel med mørk diffus overgang til lysere inderdel. Undernæbbets mørke trækker sig indad og opad mod overnæb, og undernæbbets vinkel er fladere end hos Gråmåge. Undertiden kan artens næb på afstand virke ensfarvet mørkt (lig en Sølvmåge).
4) Hvidvinget Måges vingespids strækker sig ud over halen lig med eller mere end næbbets længde (fotos 4 og 7). Gråmåge har næbbet længere end dette mål.
5) Generelt ses den kraftigste mørk-lyse bånding på underhaledækfjer hos Gråmåge (foto 6).
6) Proportionelle kendetegn bør anvendes med forsigtighed: Gråmåge er dog en grovere og kraftigere, mere bredvinget og kortvinget fugl end den mere elegante, ofte næsten Sildemågeagtige Hvidvinget Måge.
 
 
Indledning Lyse måger Gråmågen - en gris Måge-varianter Vær omhyggelig
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7