Unge kjover kan bestemmes
af Klaus Malling Olsen
 
Mellemkjove Alm. Kjove Lille Kjove

Ryg og overvinger

Ryg og dækfjer mørkbrune med smalle sandfarvede til rustbrune rande. Sjældne mørke ex. ensfarvet sortbrune Som Mellemkjove, men generelt bredere og varmere rusttonede rande særligt langs vingeforkant; vingeforkant tit lys. Mørke ex. hyppigere end hos Mellemkjove Ryg og dækfjer generelt lidt lysere. Fjerrande i reglen bredere og lysere - tit hvide (ulig Mellem- og Alm. Kjoves). Dækfjer i kontrast til mørkere svingfjer. Brede lyse fjerrande på ryg kan tydelig tværbånding
Håndsvingfjer Sorte. 3-8 yderste skafter lyse, dannende diffust lysere felt på oversiden. Spidser mørke eller med smalle lyse spidser. Enkelte bare med 2 lyse skafter Som Mellemkjove, men med bredere lyse spidser (bortset fra hos allermørkeste), tit som lyse trekanter på samlet vingespids. Hos nogle lyse ses et par cm lyst på yderfanerne, der kan danne et artstypisk hvidt »Storkjovefelt« Som øvrige, men kun 2 (3) yderste skafter lyse (danner lys forkant på hånden). Spidser mørke til med smalle lyse rande (som nymåner); kun undtagelsesvis så lyse som Almindelig Kjove
Overhaledækfjer
(overgump)
De fleste har lys/mørk tværbånding i kontrast til mørkere ryg og ensfarvet mørkt hoved Tværbånding som hos Mellemkjove ses hos lyse og mellemtyper. Er altid i kombination med lysere nakke Tværbånding i reglen tydelig hvid/mørk; på sortbrune fugle er hvid/mørk bånding artstypisk. Kun mørke typer viser reduceret lys bånding (exeptionelt er overgump helt mørk)
 
 
Indledning Størrelse og proportioner Flugt Kleptoparasitering Dragten
 
Skema Grundfarve, underside Hoved Næb Krop Undervinger Hale
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9