Unge kjover kan bestemmes
af Klaus Malling Olsen
 

Dragten - det store problem

 
Dragterne er så variable indbyrdes, at en tilbundsgående analyse af problemerne ville fylde alt for meget her. Som nævnt forekommer alle tænkelige overgangsformer, og man kan bare forsøge at inddele typerne.
Det skal pointeres, at Mellemkjove er langt den mindst variable art, og over 90% turde kunne henføres til en mørk gråbrun mellemtype.
Lyse typer.
Hertil kan henføres fugle med lys grundfarve på hoved og krop (øjet kontrasterer sort). Lys mønstring oventil, på undervinger og på over- og undergump tydelig.
Mellemtyper (almindeligste type)
er mellembrune (grå- til rusttonet  -  se skema), og hos Almindelig og Lille Kjove tit med kontrasterende lysere nakke. Ofte reduceret lyst på øvrige fjerpartier, særligt hos Almindelig Kjove. De 2 små arter har tit lys vingeforkant
Mørke typer
er i ekstreme fald helt mørke, men har i reglen smalle lyse rande på ryg, overvingedækfjer og over- og under- gump. Dette gælder især Mellemkjove og Lille Kjove, hvor over- og undergump (især dette) fortsat kan være distinkt mørk/lys tværbåndet.
 
Tak.  En lang række personer har gennem årene bidraget med væsentlige aspekter angående bestemmelse af kjover. Jeg er specielt følgende taknemmelig for særligt uddybende diskussioner: Steen Christensen, Lars Jonsson, Knud Pedersen, Lars Svensson og Magnus Ullman. Alle, jeg gennem årene har diskuteret denne gruppe fugle med, takkes dog varmt hermed.
 
 
Indledning Størrelse og proportioner Flugt Kleptoparasitering Skema
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9