Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Femte dragt

5A 5B 5C
Det hvide vingefelt opsplittet af adultlignende fjer. I halen er ca. ½-delen af fjerene adultlignende, dvs. gråt båndede med mørk spids, hvilket bevirker, at  det hvide felt i halen ser takket ud.
Tegninger: Martin Tjernberg.
 
< 4. dragt Text 6. dragt  >