Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Første dragt

1A 1B 1C
Fuglen i første dragt har ensfarvede mørkebrune og meget lidt slidte øverste vingedækfjer, samt ensfarvet mørkebrun ryg uden større lysere områder. Desuden er vingeformen ofte anderledes (bølgeformet bagkant) end hos de ældre ørne (parallelle for- og bagkant).
Tegninger: Martin Tjernberg.
 
Text 2. dragt  >