Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Syvende dragt

Fotograf: Bogdan Persson
Foto 25
Stort set helt udfarvet. Smalle, gråhvide striber kan stadig ses på nogle af halefjerenes yderfane. Dette individ har i modsætning til det forrige et lyst felt i vingedækfjerene og følger således ikke (længere ??) sekvensen med hvert andet år lyst og hvert andet år mørkt felt. (Samme fugl som foto 26)
 
< Foto 24 Text Foto 26 >