Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Sjette dragt

Fotograf: Bogdan Persson
Foto 22
Samme individ som på foto 19 - 21, men nu et år ældre. Vingeoversiden har nu et centralt beliggende lyst felt på dækfjerene (ikke-fældede og slidte fjer). Sekvensen med hvert andet år lyst felt og hvert andet år mørkt følges stadig. Rækken af de store dækfjer er et sammensurium af gamle og nyfældede fjer. På billedet ser det ud, som om halen er mørk og adulttegnet undtagen på det midterste par fjer, der stadig har en del hvidt basalt (dækkes på billedet til dels af vingen). Set flyvende kunne denne ørn let fejlbestemmes til at være i fjerde dragt.
 
< Foto 21 Text Foto 23 >