Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Femte dragt

Fotograf: Bogdan Persson
Foto 21
Samme individ som på fig. 19 og 20. Umiddelbart kan ørnen forveksles med en yngre fugl. Et nærmere eftersyn afslører dog, at arm- og håndsvingfjer har tydelig adulttegnet yderdel, samt at mange af svingfjerenes yderfaner er mørke helt ind mod basis. På en helt udbredt vinge ville man kunne se tydelige, mørke kiler og hak i det hvide felt i vingen. (Når vingen holdes bøjet som på billedet, dækkes den mørke yderfane næsten af den næste svingfjers lyse inderfane).
 
< Foto 20 Text Foto 22 >