Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Fjerde dragt

Fotograf: Lars-Peter Jansson
Foto 17
Til venstre en ørn, der viser en almindelig haletegning for denne aldersklasse. Indenfor det mørke terminalbånd ses en begyndende adulttegning, bedst synlig på de to midterste fjer, der udgør en mørk kile. Læg mærke til, at de store armsvingfjer på vingeoversiden er af forskellig alder.
Til højre en ørn i anden dragt, der er aldersbestemt vha. de ensfarvede (samme alder) store armdækfjer.
 
< Foto 16 Text Foto 18 >