Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Fjerde dragt

Fotograf: Thomas Landgren
Foto 13
Ringmærket med kendt alder. Typisk tegnet fugl. Viser en for denne aldersklasse hyppigt forekommende haletegning med tydelige mørke tværbånd/pletter indenfor terminalbåndet. Bedst synligt på de to 'fritliggende' midterste halefjer.
 
< Foto 12 Text Foto 14 >