Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Tredie dragt

Fotograf: Lars-Peter Jansson
Foto 9
Ringmærket med kendt alder. Typisk tegnet fugl. De fleste af vingeoversidens små og mellemste armdækfjer er fældede og mørke. Typisk er desuden rækken med slidte og meget afblegede, centralt beliggende store armdækfjer (ofte 5-7). Dette individ har stadig juvenillignende haletegning.
 
< Foto 8 Text Foto 10 >