Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Anden dragt

Fotograf: Jan Andersson
Foto 5
Typisk tegnet fugl. Gennemgående lyse (slidte og afblegede) øverste små og mellemste armdækfjer med indslag af enkelte mørke (nyfældede) fjer. Hele rækken af store armdækfjer ensartet farvet med noget lysere kanter (slitage). Tydelig grå plet i det hvide på en af halefjerene (ikke usædvanligt).
 
< Foto 4 Text Foto 6 >