Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Første dragt

Fotograf: Lars-Peter Jansson
Foto 3
Den venstre ørns hale har forholdsvis smalt sort terminalbånd og gråplettet, diffus overgang til den hvide del, medens den højre ørn har bredere terminalbånd med skarp grænse mod det hvide. Begge fugles vingeoversider er typiske for aldersklassen, men viser samtidig, hvor stor den individuelle variation i farven kan være.
 
< Foto 2 Text Foto 4 >