Forside - Spurve - Værlinger - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder
Fuglene på Als
 
Krognæb, Pinicola enucleator
 
Første  :  D. 06.11.1989, 1 trak V lavt over stranden nedenfor Nørreskoven. Bjarne Nielsen (Godkendt af SU)
Status  : Det omtalte individ er det eneste, der endnu er rapporteret fra Als (- se dog noten herunder !)
Note  : På observationstidspunktet var der tale om det første danske fund siden 1981
D. 14.04.1929 skulle Leo Moesgaard have set små 10 Krognæb i Gammelgaardskoven. Artsidenfikationen og dermed selve fundet betvivles dog af den samtidige "sagkundskab", der iøvrigt betvivlede alle Moesgaard iagttagelser, siden han i 20'erne hævdede at have konstateret Korttået træløber i flere alsiske skove, uden at det var lykkedes den samme "sagkundskab" at bevise artens tilstedeværelse. Dengang var det eneste gyldige bevis, at man havde fuglen i hånden, hvilket i praksis betød, at den var blevet  skudt. Kunne man ikke fremvise en død fugl, blev det "brugt imod" dig, som det fremgår af nedenstående omtale af en bemærkning i DOFT24-1 :
I forbindelse med Salomonsens tur skød man 6 Træløbere i Graasten Skovene, Pamhule Skov og Arnkil Skov for at undersøge, om den korttåede skulle være at finde !! Men alle de nedlagte fugle "var tydelig C. f. macrodactyla", dvs. Alm. træløber. Derfor var han (FS) stadig ikke overbevist om, at Korttået træløber fandtes i Sønderjylland, da "Det sikre bevis, en nedlagt Fugl, mangler".
SU-status  : Har været på SU-listen siden udvalgets etablering i ca. 1960
Kilder  : DOFT24-1, DOFT39-2
Foto  :
Intet foto af den alsiske Krognæb !
Links  : Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format