Forside Spurve - Værlinger Lokaliteter
Fuglene på Als
 
Stor korsnæb, Loxia pytyopsittacus
 
Første  :  D. 18.11.1972 - året ud, 1 hun, Sønderborg og Sønderskoven, Bjarne Golles (første ?)  
Status  :  Meget sjælden på Als  - samtlige alsiske iagttagelser herunder
Note  :  Om '72-fuglen skriver SJ-lokalrapporten for andet halvår 1972, at der forelå en beskrivelse af fuglen, men ikke om den er indsendt til SU. Det vides derfor ikke, om iagttagelsen er godkendt
SU-status  :  Var på SU-listen fra udvalgets etablering i ca. 1960 men udgik fra og med 1968
Kilder  :  SU196569
* d. 08.02.2003 1 ad, han, rastende Sønderskoven Svend Ove Jensen
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Stor korsnæb !
Link  :