Forside - Sangere - Fluesnappere - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Broget fluesnapper, Ficedula hypoleuca
Opdateret  :  D. 27.07.2006
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als
Note  :  Formodes at yngle i de fleste større skove, bl.a. Sønderskoven, Nørreskoven, Blomeskobbel og Augustenborg Slotsskov, men ses også ofte i mindre, bevoksede partier, bl.a. ved Almsted Lyng, Nordborg Sø, Lambjerg Indtægt, det militære område på Kær, Tontoft Nakke og Mjang Dam
Fænologi  : 
Klik for at se fænologi-diagram ! Diagrammet (klik på ikon !) viser, hvor mange gange Broget fluesnapper er ankommet til Sønderjylland pr. 5-dages periode om foråret
Data udgøres af rapporteringer fra 28 år i perioden 1976 - 2006 (ingen data fra 1978, 1979 og 1989)
Kilder  :  DOFB, diverse lokal-rapporter fra Sønderjylland (fænologi-skema)
Foto  : 
Klik på billedet for at se større udgave ! Han, Sønderskoven ved Sønderborg, d. 13.05.2006. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen