Forside - Sangere - Fluesnappere - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Munk, Sylvia atricapilla
Første  :  ??
Status  :  Meget almindelig på Als
Note  :  Ses ikke sjældent som vintergæst, men ankommer ellers oftest medio april, hvorefter man kan høre dens "aggressive" sang fra de fleste krat og buske
Fænologi  : 
Klik for at se fænologi-diagram ! Diagrammet (klik på ikon !) viser, hvor mange gange Munk er ankommet til Sønderjylland pr. 5-dages periode om foråret
Data udgøres af rapporteringer fra 29 år i perioden 1972 - 2006 (ingen data fra 1973-76, 1978 og 1982)
Kilder  :  DOFB, diverse lokal-rapporter fra Sønderjylland (fænologi-skema)
Foto  : 
Han, Arnkil, d. 03.05.2006. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 19.05.2006