Forside - Sangere - Fluesnappere - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Havesanger, Sylvia borin
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als
Note  :  Træffes mange steder, hvor der er skov, krat eller buskadser. Yngler formodentlig i ikke ringe antal
Fænologi  : 
Klik for at se fænologi-diagram ! Diagrammet (klik på ikon !) viser, hvor mange gange Havesanger er ankommet til Sønderjylland pr. 5-dages periode om foråret
Data udgøres af rapporteringer fra 26 år i perioden 1972 - 2006 (ingen data fra 1973-80 og 1994)
Kilder  :  DOFB, diverse lokal-rapporter fra Sønderjylland (fænologi-skema)
Foto  : 
Militærets område på Kær Halvø, d. 10.05.2006. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 21.05.2006