Forside - Sangere - Fluesnappere - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Gærdesanger, Sylvia curruca
Første  :  ??
Status  :  Meget almindelig på Als
Note  :  Ankommer til landet fra midt i april indtil månedsskiftet april-maj, hvorefter den kan høres med sin "klaprende" sang, medens den sidder skjult i en busk. Yngler almindeligt de fleste steder, hvor der er krat eller levende hegn
Fænologi  : 
Klik for at se fænologi-diagram ! Diagrammet (klik på ikon !) viser, hvor mange gange Gærdesanger er ankommet til Sønderjylland pr. 5-dages periode om foråret
Data udgøres af rapporteringer fra 29 år i perioden 1972 - 2006 (ingen data fra 1973-78)
Kilder  :  DOFB, diverse lokal-rapporter fra Sønderjylland (fænologi-skema)
Foto  : 
Sønderskoven, d. 27.04.2005. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 20.05.2006